Voiteluaineiden varastointi, käsittely ja öljyjätteen hävittäminen


Voiteluaineiden varastointi ja käsittely

Kuljetusastiat tulee säilyttää siten, ettei niihin pääse epäpuhtauksia eikä vettä. Esimerkiksi tynnyrit on paras varastoida kyljellään tai ylösalaisin. Tällöin kannelle ei pääse kerääntymään vettä, jonka lämmönvaihtelun aiheuttama alipaine voisi imeä astiaan.

Voitelurasvat suositellaan varastoitavaksi yli 0 °C:een lämpötilassa. Voiteluaineiden kuljetuksessa ja varastoinnissa on huomioitava ympäristönsuojelua koskevat periaatteet sekä viranomaisten ohjeet ja määräykset.


Öljyjätteiden hävittäminen

Käytetty voiteluöljy on vaarallinen jäte, jonka hävittämisestä on huolehdittava asianmukaisesti. Käytettyjä voiteluaineita ei missään tapauksessa saa päästää luontoon tai viemäriverkostoon. Käytetyt voiteluöljyt voidaan jaotella seuraavasti:
- Kirkkaat jäteöljyt, mm. hydrauliikka-, vaihteisto- ja kiertovoiteluöljyt
- Mustat jäteöljyt, moottoriöljyt
- Vesipitoiset jäteöljyt, vesipitoisuus yli 10 %
- Kasviöljyt
- Muut öljytuotteet, mm. työstönesteet

Erilaiset käytetyt voiteluöljyt voidaan hyödyntää eri tavoin, jonka takia ne kannattaa myös kerätä erilleen. Näin voidaan edistää jäteöljyn hyötykäyttöä ja pienentää omaa käytetyistä öljyjätteistä aiheutuvaa jätelaskua. Suomessa toimii muutamia käytettyjen voiteluöljyjen keräämiseen erikoistuneita yrityksiä, jotka huolehtivat niiden jatkokäytöstä ja hävittämisestä ympäristöviranomaisten vaatimalla tavalla. Käytetyt hyväkuntoiset tynnyrit kelpaavat yleensä uudelleen käytettäviksi oikein suoritetun puhdistuksen ja kunnostuksen jälkeen. Tynnyrikunnostamot ottavat vastaan tynnyreitä, jotka sisältävät öljyjäämiä. Kunnostuskelvottomat voiteluainetynnyrit tulee toimittaa metallin vastaanottopisteeseen. Öljyjätteiden käsittelyä koskevissa asioissa kuntien viranomaiset antavat neuvoja.