Voiteluaine- sanastoa


ACEA 

Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles, Euroopan autonvalmistajien liitto. Vastaa voiteluaineiden luokittelusta ja niihin liittyvistä määräyksistä. 

AFNOR

Association Français de Normalisation, Ranskan Standardisoimisjärjestö.

AGMA 

American Gear Manufacturer’s Association, amerikkalaisten vaihteistovalmistajien järjestö Antiwear Additives Kulumista estävät lisäaineet tai niiden reaktiotuotteet muodostavat ohuita, sitkeitä kalvoja paljon kuormittuvien osien pinnoille, ehkäisten metallikosketuksia ja kulumista.

API 

American Petroleum Institute, Amerikan öljyteollisuuden järjestö.

API SJ 

API:n määrittelemä moottoriöljyn laatutaso vuonna 2001 ja aiemmin valmistetuille moottoreille.

API SL

API:n määrittelemä moottoriöljyn laatutaso vuonna 2004 ja aiemmin valmistetuille moottoreille.

API SM

API:n määrittelemä moottoriöljyn laatutaso vuonna 2010 ja aiemmin valmistetuille moottoreille.

ASTM

American Society for Testing and Materials, amerikkalainen testaus- ja materiaalijärjestö

ATA 

American Trucking Association, amerikkalainen kuorma-autoliikenteen järjestö

ATF 

Automatic transmission fluid, automaattivaihteistoöljy

AW 

Anti-wear, kulumista estävä C-4 Allisonin ATF -määräys CEC California Energy Commission, Kalifornian energiakomissio

CES 

Cummins Engineering Specification, Cumminsin asettamat tekniset Standardit

CG 

Conventional gasoline, tavallinen bensiini

CI 

Cetane index, setaani-indeksi

CNG 

Compressed natural gas, paineistettu maakaasu

CRT 

Constantly regenerating trap, jatkuvasti regeneroituva hiukkassuodatin.

CVT 

Continuously variable transmission, portaaton automaattivaihteisto

DCT 

Dual clutch transmission, kaksoiskytkinvaihteisto

Detergent

Moottorin osat puhtaana pitävä lisäaine. Tavallisesti metallisia saippuoita, jotka ovat tarpeeksi emäksisiä neutraloidakseen palamisen aikana syntyneitä happoja.

DEXRON 

General Motorsin ATF-määräys

Dispersant 

dispersantti (hajotusaine) Lisäaine, joka pitää öljyn kiinteät kontaminaatiot kolloidisuspensiossa, estäen lietteen ja lakan muodostumista.

DPF 

Diesel Particulate Filter, dieselhiukkassuodatin

EGR

Exhaust Gas Recirculation, pakokaasun takaisinkierrätys

GEO

Natural gas engine oils, maakaasumoottoriöljy

GF-5 

Henkilöautojen moottoriöljyluokitus (ILSAC), lisensoitu ensimmäisen kerran 1. lokakuuta 2010

GM 

General Motors

GO-J 

Mackin vaihteistoöljymääräys

ILSAC 

International Lubricant Standardiization ja Approval Committee, voitelun standardoinnista ja hyväksymisestä vastaava kansainvälinen komitea

ISO

International Organization for Standardiization, kansainvälinen Standardisoimisjärjestö

JASO 

Japanese Automotive Standardis Organization, Japanin autoalan Standardisoimisjärjestö

Low SAPS 

Termi, jolla kuvataan koostumukseltaan uudenlaisia voiteluaineita, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi DPF-järjestelmien kanssa. ”Alhainen SAPS-pitoisuus” tarkoittaa, että aineessa on alhaisempi sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus.

LNG 

Liquefied natural gas. Nesteytetty maakaasu

MB

Mercedes-Benz

MERCON 

Ford ATF specification. Fordin automaattivaihteistoöljyn luokitus.

MTU 

Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen. Suurten dieselmoottorien valmistaja.

NLGI 

National Lubricating Grease Institute (Yhdysvallat)

NMMA 

National Marine Manufacturers Association

OEM 

Alkuperäinen laitevalmistaja (OEM).

SAE 

Society of Automotive Engineers

SHPD 

Super High Performance Diesel -tason dieselmoottoriöljy

SCR 

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys

SULPHATED ASH 

Öljyn tuhkapitoisuus. Tällä mitataan öljyn ainesosissa olevia kulumiselta suojaavia aineita.

STOU 

Super Tractor Oil Universal -yleisöljy

TBN 

Kokonaisemäsluku kertoo öljyn pH:n. Se lasketaan öljyn happamuuden neutraloimiseksi tarvittavan emäksen määrästä. TÜV 

Technischer Überwachungsverein -valvontajärjestö

TO-4 

Caterpillar -voiteluaineluokitus

UHPD 

Ultra High Performance Diesel -tason dieselmoottoriöljy

VI 

Viskositeetti-indeksi

ZF 

ZF Friedrichshafen AG. Voimansiirto-, alusta- ja turvallisuusteknologian toimittaja autoteollisuuden alalla.