Moottoriöljyjen API ja ACEA- luokitukset

API- luokitus

  API- luokitus (American Petroleum Institute) on yleisimmin käytetty laatuluokitus, joka määrittelee sekä bensiini- että dieselmoottoreille käyttöolosuhdeluokat ja jossa kuvataan vastaavat öljyjen laatutasot. Lisäksi määrätään testit ja moottorikokeet, joilla selvitetään öljyjen suorituskyky kussakin luokassa. 

Kaikissa moottoreissa voi aina käyttää paremman laatuluokan öljyä kuin on suositeltu. Useimmat moottoriöljyt täyttävät yleensä sekä diesel- että bensiinimoottorien API- vaatimukset.

 

Bensiinimoottoriöljyt 

SE  Tyypillinen käyttöluokka v. 1972 - 1980 valmistetuille bensiinimoottoreille.

SF  Tyypillinen käyttöluokka v. 1980 - 1988 valmistetuille bensiinimoottoreille. Öljyt antavat paremman hapettumiskestävyyden ja kulumisenestokyvyn kuin SE- luokan öljyt.

SG Nämä öljyt antavat paremman kulumisenesto-, puhtaanapitokyvyn sekä paremman lietteenesto- ja kestoikä- ominaisuudet kuin SF- luokan öljyt. Tyypillinen laatuvaatimus useissa bensiiniautoissa v. 1989 alkaen.

SH Käyttöön v. 1993. Moottoritestit ja rajat samat kuin luokassa SG, mutta testien suoritustapa ja valvonta tekevät siitä entistä vaativamman.

SJ Käyttöön v.1996. Moottoritestit ja testausmenetelmät samat kuin luokassa SH, mutta vaatimukset väheisemmästä haihtuvuudesta ja pienemmästä fosforipitoisuudesta.

SL Käyttöön v. 2001. Moottoritestit ja testausmenetelmät samat kuin luokassa SJ, mutta kovemmat vaatimukset korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa sakkaumaa vastaan ja vähäisemmästä öljyn kulutuksesta. Jotkut luokituksen mukaiset öljyt saattavat täyttää myös polttoaineen säästössä ILSAC GF-3- vaatimuksen.

SM Käyttöön v. 2005. Parannettu moottorin suojaa kulumista vastaan, kylmäominaisuuksien säilyvyyttä käytön aikana ja hapettumisen keskoa verrattuna SL- luokkaan.

SN   2010 esitelty luokitus, jossa tiukemmat raja-arvot mm. mäntien puhtaudelle, lietteen syntymiselle ja yhteensopivuudelle tiivistemateriaalien kanssa.Dieselmoottoriöljyt

CC / CD   Vanhoja luokkia. Saattaa esiintyä vanhoissa ajoneuvoissa.

CE Öljy täyttää alempien luokkien vaatimukset ja on lisäksi kehitetty erityisesti oloihin, joissa moottori joutuu toimimaan erittäin suurella kuormituksella sekä pienillä, että suurilla käyntinopeuksilla.

CF-4 Ylittää CE- luokan vaatimukset öljynkulutuksen ja männän epäpuhtauksien suhteen.

CF-2 Tarkoitettu kaksitahtidieseleille. Korvaa CD-ll- luokan.

CF Korvaa CD- luokan. Käytetään moottoreissa, joiden polttoaineen rikkipitoisuus on poikkeuksellisen suuri.

CG-4 Vähäpäästöiset amerikkalaiset moottorit. Korvaa CE- ja CF-4- luokan.

CH-4 Otettiin käyttöön v. 1998. Vähäpäästöiset amerikkalaiset moottorit, jotka on suunniteltu täyttämään v.1998 pakokaasupäästövaatimukset. Korvaa CD-, CE-, CF-4- ja CG-4- luokan.

Cl- 4  Otettiin käyttöön v. 2002. Vähäpäästöiset amerikkalaiset moottorit, jotka on suunniteltu täyttämään v. 2004 pakokaasupäästövaatimukset. Tarkoitettu erityisesti pakokaasujen kierrätyksellä (EGR) varustetuille moottoreille. Korvaa CD-, CE-, CF-4-, CG-4- ja CH-4.

 

CJ-4  Käyttöön v.2006. Vastaa eräiden 2007 ja myöhemmin markkinoille tulleiden tieliikenteessä käytettävien pääsääntöisesti amerikkalaisten vähäpäästöisten dieselmoottoreiden vaatimuksiin. Erityisesti se on tarkoitettu moottoreihin , jotka käyttävät vähärikkistä polttoainetta ja jotka mahdollisesti varustettu uudentyyppisillä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmillä.  

CK-4  2016 julkaistu luokitus (käytössä joulukuusta 2016 alkaen). Luokituksessa on entisestään kiristetty vaatimuksia erityisesti päästöjenhallintajärjestelmiä ajatellen.

Alhaisen viskositeetin dieselmoottoriöljyt

FA-4  Uusi luokitus ohuille polttoainetta säästäville öljyille. Öljy sopii käytettäväksi määrätyissä vuonna 2017 ja sen jälkeen valmistettavissa moottoreissa, jotka on suunniteltu käyttämään viskositeetiltaan ohutta öljyä. Öljyjen koostumus auttaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteita säilyttämään toimintakykynsä.


ACEA- luokitus

  ACEA (Association des Constructeurs Europeens de I´Automobile) on eurooppalainen laatuluokitus. Se takaa moottoriöljyille ja niiden valmistukselle entistä korkeamman laadun ja luotettavuuden.

Mitä suurempi kirjaimen yhteydessä oleva luku, sitä vaativampi luokka.

Uusimmat Low SAPS- öljyt (C-luokka), joissa rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet ovat pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla. Edellä mainitun ominaisuuden vuoksi nämä öljyt eivät vaikuta haitallisesti uusimpien moottoreiden pakokaasujärjestelmien toimintaan. Huomioi, että ohuita C1 ja C2- luokan energiansäästö- öljyjä tulee käyttää vain moottoreissa, joihin ne on hyväksytty.


Bensiinimoottorit ja kevyet dieselmoottorit

A1/B1   Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja pienikitkaisia ja matalaviskositeettisia ns. polttoaineensäästö- öljyjä. Ei sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjekirja!

A2/B2 Suunniteltu normaalikäyttöön ja normaaleille öljynvaihtoväleille. Luokitus esiintyy lähinnä vanhemmissa ajoneuvoissa. Voidaan korvata A3/B3 tai A3/B4- luokan öljyillä

A3/B3 Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille öljynvaihtoväleille.

A4/B4 A3/B3- luokkaa vastaava, mutta lisätty vaatimuksia suoraruiskutusdieselmoottoreille. Voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa vaatimus A3/B3.

A5/B5 Pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä öljyjä pidennetyille vaihtoväleille. Niiden käyttö ei ole sallittua kaikissa ajoneuvoissa. Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjekirja!

Polttoaineensäästö- öljyt

C1  Ohut polttoaineensäästö- öljy. Alittaa erittäin tiukat ns. Low SAPS- rajat.

C2 Ohut polttoaineensäästö- öljy. Alittaa tiukat ns. Low SAPS- rajat.

C3 Low SAPS- öljy, joka alittaa tiukat Low SAPS- rajat. Sama L.S- raja kuin C2, mutta pienempi polttoaineensäästövaatimus.

C4  Low SAPS- öljy, joka alittaa erittäin tiukat Low SAPS- rajat. Lähes sama Low SAPS- raja kuin C1:ssä, mutta polttonesteen säästövaatimus vastaa C3:a.


C5  Low SAPS- öljy, joka alittaa erittäin tiukat Low SAPS- rajat, mutta suurempi polttoaineensäästövaatimus kuin C4:ssä. Erityisesti pitkän vaihtovälin öljyjä, mitkä yhteensopivia viimeisimpien modernien pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa henkilö- ja pakettiautoissa. Diesel- ja bensiinimoottoreihin.


Raskaat dieselmoottorit

E2 Raskaan kaluston dieselmoottoreiden luokitus ajettaessa normaaleilla öljynvaihtoväleillä.

E4 Pitkien öljynvaihtovälien erikoisöljy lähinnä MB ja MAN Euro 3- moottoreihin.

E5 Useimmat moottorivalmistajat vaativat Euro 3 moottoreissa E5- luokan öljyjä ajettaessa pidennetyillä öljynvaihtoväleillä, Virallisesti luokitus poistunut, jonka korvannut E7.

E6 Raskaan kaluston Low SAPS- öljy pitkille öljynvaihtoväleille, Tarkoitettu erityisesti eurooppalaistyyppisille dieselmoottoreille, joissa uudentyppisiä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä (esim. SCR).

E7 Erittäin korkean suorituskyvyn omaava pitkien vaihtovälien dieselmoottoriöljy Euro 3 ja 4- vaatimukset täyttäviin dieselmoottoreihin. Sopii myös vanhemmalle kalustolle.

E9  Huippuluokan dieselmoottoriöljy raskaalle kalustolle. Suorituskykytasoltaan parempi kuin E7 ja soveltuu lisäksi moniin uudentyyppisillä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmillä varustettuihin moottoreihin. Voidaan käyttää myös ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena ACEA E7 tai E5.