Voiteluaineet tuotetietoa


Löydät täältä lisätietoa kaikkeen voiteluaineisiin liittyvään: API- ja ACEA- luokitukset selityksineen, Moottoriöljyjen sekä vaihteisto- ja vetopyörästö- öljyjen luokituksista, jne.  Alasivut löydät oheisesta valikosta. Klikkaa, tutustu ja tilaa voiteluaineitamme vielä tänään!


Mineraaliöljy vai synteettinen öljy?

  Mineraaliöljyjen pohjana on raakaöljy, joka saadaan tislaus- ja jalostusprosessin tuloksena. Koska mineraaliöljyn valmistaminen on ensisijaisesti fysikaalista puhdistamista, öljyn laatu pysyy epätasaisena. Nykypäivänä mineraaliöljyn laatua voidaan parantaa mm. jatkojalostamalla.

Synteettiset perusöljyt ovat tarkasti määrättyjä kemiallisia tuotteita. Ne valmistetaan tarkasti valvotulla menetelmällä raakaöljystä tislatusta luonnonkaasusta, eteenistä lämpökrakkaamalla.

  Voiteluaineiden ominaisuudet ovat merkittävästi riippuvaisia raakaöljyn ja jalostetun perusöljyn ominaisuuksista. Lisäaineilla voidaan kuitenkin vielä parantaa monia öljyn ominaisuuksia.

 

Mineraaliöljyt

Mineraaliöljyt on valmistettu raakaöljystä monivaiheisten jalostusprosessien avulla. Hyvälaatuisilla mineraaliöljyillä on luotettavat ja tasapainoiset ominaisuudet. Sen hyviin ominaisuuksiin luetaan esimerkiksi tiivisteystävällisyys ja hyvä lisäaineiden liuotuskyky. Normaaleissa käyttölämpötiloissa ja olosuhteissa mineraaliöljyjen voiteluominaisuudet ovat hyvät ja riittävät kunhan viskositeetti on valittu oikein.

Mineraaliöljystä on kuitenkin hankalaa ja jopa mahdotonta valmistaa voiteluainetta, jonka voiteluominaisuudet säilyisivät erinomaisina samaan aikaan sekä kylmissä olosuhteissa että korkeimmissa käyttölämpötiloissa.

Synteettiset öljyt

Synteettisten perusöljyjen avulla saadaan mineraaliöljyjä parempia ominaisuuksia voiteluöljylle. Ne ovat mineraaliöljyjä pidemmälle jalostettuja ja tuloksena syntyy voiteluaine, jonka hiilivety-yhdisteet ovat tasalaatuisempia ja -kokoisempia kuin mineraaliöljyillä. Synteettisyys sinänsä ei kuitenkaan ole laadun tae, vaan hyvän laadun varmistaminen vaatii erittäin tarkkaa komponenttien valintaa ja niiden seossuhteiden optimointia. Synteettisillä öljyillä saavutetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

  • Erinomaiset kylmäominaisuudet kuten käynnistyvyys ja voitelu kylmissä olosuhteissa.
  • Erinomaiset kuumaominaisuudet kuten hapettumiskestävyys, alhainen haihtuvuus ja pieni öljynkulutus

Edullisimpia synteettisiä perusöljyjä ovat hydro- eli vetykrakatut perusöljyt. Nämä perusöljyt on valmistettu raakaöljystä pitkien tislausprosessien avulla ja niissä on normaaleja mineraaliöljyjä tasajakoisempia hiilivety-yhdisteitä, jolloin myös ominaisuudet ovat tasaisemmat. Polyalfaolefiini (PAO) on mm. vaihteisto- ja moottoriöljyissä yleisesti käytetty synteettinen perusöljy. PAO:n valmistus on erittäin pitkä ja monimutkainen prosessi, jonka tuloksena saadaan juuri halutunlaisia hiilivety-yhdisteitä. Synteettisiä estereitä käytetään yleensä lisänä muissa perusöljyissä. Synteettiset esterit ovat erittäin kalliita ja niillä on erityisen hyvät kylmäominaisuudet, joten niillä voidaan parantaa entisestään voiteluöljyn kylmäominaisuuksia.

 

Biohajoavat öljyt

Biohajoavat öljyt on valmistettu yleensä synteettisistä estereistä tai kasviöljyistä. Synteettisistä estereistä valmistetuilla öljyillä on erittäin hyvät kylmäominaisuudet ja korkea viskositeetti-indeksi. Biohajoavia öljyjä ei suositella sekoitettavaksi normaalien mineraaliöljyjen kanssa. Sekoitettaessa eri valmistajien biohajoavia öljyjä on tiedettävä, minkälaisesta perusöljystä ne on valmistettu. Synteettistä estereistä valmistetut öljyt ovat yleensä keskenään sekoituskelpoisia, mutta kasviöljypohjaisia öljyjä ei suositella sekoitettavaksi keskenään tai synteettisistä estereistä valmistettujen öljyjen kanssa.


Lisäaineistus

Pelkillä perusöljyillä ei saavuteta kaikkia niitä ominaisuuksia, joita nykyaikaiset koneet ja laitteet voiteluöljyiltä vaativat. Tämän vuoksi öljyihin on lisättävä erityisiä lisäaineita, joilla parannetaan korkealaatuisten perusöljyjen ominaisuuksia. On kuitenkin muistettava, että parhaimmatkaan lisäaineet eivät tee heikkolaatuisista perusöljyistä korkealaatuisia voiteluaineita.

 

Tärkeimmät lisäaineet ovat:

Hapettumisenestolisäaineet:
Hapettuminen on ketjureaktio, jossa sekä aiemmat hapettumistulokset että öljyissä olevat epäpuhtaudet kiihdyttävät reaktiota. Hapettumisenestolisäaineet katkaisevat hapettumisreaktion ja estävät metallipintojen katalyyttisen vaikutuksen.

Puhtaana pitävät lisäaineet (detergentit ja dispersantit):
Detergenttien tehtävänä on irrottaa likaa ja dispersantit sitovat öljyyn liukenemattomat palamistuotteet, kuten lietteen, noen ja hapetustuotteet öljyyn. Näin likaantuminen ei haittaa moottorin toimintaa ja lika poistuu moottorista öljynvaihdon yhteydestä.

Korroosionestolisäaineet:
Muodostavat metallipinnoille ruostumista estävän kalvon.

Kulumisenestolisäaineet:
Muodostavat voideltaville pinnoille kemiallisen kalvon, joka estää metalliset kosketukset. Kulumisenestolisäaineet ovat tärkeitä kohteissa, joissa kuormitukset ovat suuria ja nopeudet taas pieniä.

Paineenkesto- eli EP-lisäaineet:
Muodostavat voideltavien metallipintojen kanssa kemiallisen kalvon, joka estää tehokkaasti kiinnileikkautumista. EP-lisäaineiden on tarkoitus kasvattaa öljyn kuormankantokykyä. Vaihteistoöljyt ovat tyypillisesti voimakkaasti EP-lisäaineistettuja öljyjä.

Vaahtoamisenestolisäaineet:
Estävät öljyn vaahtoamista pienentämällä pintajännitystä, jolloin ilmakuplat särkyvät helposti.

Jähmepisteen alentajalisäaineet:
Estävät lämpötilan laskun johdosta syntyviä vahakiteitä yhtymästä toisiinsa, jolloin kiteytynyt vaha ei pääse estämään öljyn liikkumista.

VI:n (viskositeetti-indeksi) parantajalisäaineet:
Suurimolekyylisiä voiteluöljyyn liukenevia polymeerejä, jotka estävät öljyn ohenemista lämpötilan noustessa. VI:n parantajalisäaineet ovat tärkeitä öljyissä, jotka toimivat voimakkaasti vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa.