Teboil voiteluaineet

Osta nyt verkkokaupastamme huippuedullisesti >


Vankka kokemus

Teboil-voiteluaineilla on vahva ja vakiintunut asema Suomen markkinoilla. Voiteluaineet ovat kuuluneet tuotevalikoimaan jo lähes yrityksen perustamisesta asti ja oma valmistus alkoi vuonna 1963 Helsingissä. Nykyisin Teboil-voiteluaineet valmistetaan modernissa voiteluainetehtaassa Haminassa.

 

Jatkuva kehitystyö

Teemme jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä asiakkaidemme sekä lisäaine-, ajoneuvo- ja konevalmistajien kanssa uusien, yhä parempien ja suorituskykyisempien voiteluaineiden kehittämiseksi. Pohjoinen ilmastomme asettaa voiteluaineille erityisiä vaatimuksia etenkin kylminä vuodenaikoina. Kehitystyömme tinkimättömänä tavoitteena on alusta asti ollut tuoda markkinoille entistä suorituskykyisempiä ja erityisesti suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia voiteluaineita. Jokainen tuotantoerä tutkitaan laboratoriossa ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle. Näin voidaan varmistua siitä, että kaikki Haminasta lähtevät tuote-erät asettavat niille asetetut laatuvaatimukset. Valmistus- ja laboratoriotoiminnoilla on SFS-EN ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti ja SFS-EN ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti sekä OHSAS 18001:2007 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti.

Osta nyt verkkokaupastamme huippuedullisesti >


Kattava valikoima

Teboililla on laaja valikoima voiteluaineita niin autoihin, työkoneisiin kuin teollisuuteenkin. Kehitämme tuotevalikoimaamme jatkuvasti sekä asiakkaiden tarpeiden että tekniikan kehittymisen asettamien vaatimusten mukaan.

Valikoiman uusimpia huippuöljyjä ovat esimerkiksi raskaan kaluston moottoriöljy Teboil Super HPD ECV 5W-40 sekä kevyen kaluston moottoriöljy Teboil Diamond Carat FE 0W-20. Molemmat uutuustuotteet vastaavat uusimman moottoriteknologian asettamiin haasteisiin. Hydrauliikkaöljyjen valikoimaa on täydentänyt skandinaavisiin oloihin räätälöity Teboil Hydraulic Oil Scandic 32. Teboil on lisäksi teollisuusyritysten luotettava ja innovatiivinen voiteluainekumppani. Kattavan tuotevalikoiman lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita öljyn kunnon valvontaan ja tarvittavan voiteluainevalikoiman järkeistämiseen.

Osta nyt verkkokaupastamme huippuedullisesti >


Kohti tulevaisuutta

Teknisen toimialan jatkuva kehitys luo uusia kehitystarpeita myös voiteluaineille, joille asetettavat entistä korkeammat suorituskykyvaatimukset sekä laitevalmistajien uudet luokitukset ovat tuotekehityksemme keskeisiä ajureita ympäristönäkökulmien huomioimisen lisäksi. Teknisen kehityksen johdosta uusien tuotteiden tarve tulee kasvamaan. Lisäksi tänä päivänä tuotevalikoimassa olevien tuotteiden jatkuvalle tuotekehitykselle on tulevaisuudessa entistä syklisempi tarve. Täten voiteluainetehtaan yhteydessä toimiva laboratorio onkin eräs liiketoimintamme kulmakivistä asiakaslähtöisyyden ohella. Tulevaisuuden vaatimuksiin tulemme vastaamaan vahvalla voiteluainealan tuntemuksella sekä vankalla paikallisten olosuhteiden osaamisella räätälöimällä jatkossakin tuotevalikoimamme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme tarpeita. Meille ei riitä, että pidämme asiakkaidemme pyörät pyörimässä, vaan haluamme olla paras yhteistyökumppani, joka pitää asiakkaiden pyörät tehokkaimmin pyörimässä.


Osta nyt verkkokaupastamme huippuedullisesti >