Reskisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

    Oy OJE Finland Ab (Y 2514466-8)

    Eerola Supplies

    Perkkoonkatu 9

    33850 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

    Olli- Juhani Eerola

    puhelin 045- 8409319

    sähköposti myynti@ojefin.com

3. Rekisterin nimi

    Oy OJE Finland Ab:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

    Henkilö on rekisteröitynyt www.eerolasupplies.fi- sivustolla asiakkaaksemme tai ostanut verkkokaupastamme ja/tai yrityksestämme tavaraa.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

    Rekisterin tarkoitus Oy OJE Finland Ab:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toimintamme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edllyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja käytetään vain yrityksen sisäisesti markkinoinnin kohdistamiseen ja tietoja luovutetaan vain tilausten toimituksiin välttämättömille yhteistyötahoille, kuten Posti Oyj:lle tilauksen toimittamiseksi. Oy OJE Finland Ab:lla on oikeus asiakasrekisterin tietojen julkaisuun tilanteissa joissa tulostetaan esimerkiksi osoitetarroja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää edellä mainittu julkaisu ilmoittamalla siitä yrityksemme rekisterinpitäjäksi ilmoitetulle henkilölle. Yrityksemme ei julkaise tai luovuta millään muulla tapaa asiakasrekisteriä kolmannelle osapuolelle ellei Suomen laki meitä siihen erikseen velvoita.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

    - Henkilön etu- ja sukunimi

    - Sähköpostiosoite

    - Postiosoite

    - Puhelinnumero

    - Tiedot kaikista tilauksista, vanhoista ja uusista.

    - Tilausten eri kuljetusliikkeiden seurantatiedot 

7. Tietojen luovutus

     Tietoja ei luovuteta Oy OJE Finland Ab:n ulkopuolelle ellei Suomen Laki ja viranomaistaho meitä siihen erikseen velvoita. Rekisteröityneen käyttäjätiedot poistetaan pyynnöstä.

8. Tietojen säilytys

    Tietoja säilytetään suojatussa, tietokoneelle erikseen asennetussa laskutus- ja asiakasjärjestelmässä eivätkä tiedot ole esimerkiksi internetissä.