ACEA

Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles, Euroopan autonvalmistajien liitto. Vastaa voiteluaineiden luokittelusta ja niihin liittyvistä määräyksistä. 

AFNOR

Association Français de Normalisation, Ranskan Standardisoimisjärjestö.

AGMA

American Gear Manufacturer’s Association, amerikkalaisten vaihteistovalmistajien järjestö Antiwear Additives Kulumista estävät lisäaineet tai niiden reaktiotuotteet muodostavat ohuita, sitkeitä kalvoja paljon kuormittuvien osien pinnoille, ehkäisten metallikosketuksia ja kulumista.

API

American Petroleum Institute, Amerikan öljyteollisuuden järjestö.

API SJ

API:n määrittelemä moottoriöljyn laatutaso vuonna 2001 ja aiemmin valmistetuille moottoreille.

API SL

API:n määrittelemä moottoriöljyn laatutaso vuonna 2004 ja aiemmin valmistetuille moottoreille.

API SM

API:n määrittelemä moottoriöljyn laatutaso vuonna 2010 ja aiemmin valmistetuille moottoreille.

ASTM

American Society for Testing and Materials, amerikkalainen testaus- ja materiaalijärjestö

ATA

American Trucking Association, amerikkalainen kuorma-autoliikenteen järjestö

ATF

Automatic transmission fluid, automaattivaihteistoöljy

AW

Anti-wear, kulumista estävä C-4 Allisonin ATF -määräys CEC California Energy Commission, Kalifornian energiakomissio

CES

Cummins Engineering Specification, Cumminsin asettamat tekniset Standardit

CG

Conventional gasoline, tavallinen bensiini

CI

Cetane index, setaani-indeksi

CNG

Compressed natural gas, paineistettu maakaasu

CRT

Constantly regenerating trap, jatkuvasti regeneroituva hiukkassuodatin.

CVT

Continuously variable transmission, portaaton automaattivaihteisto

DCT

Dual clutch transmission, kaksoiskytkinvaihteisto

Detergent

Moottorin osat puhtaana pitävä lisäaine. Tavallisesti metallisia saippuoita, jotka ovat tarpeeksi emäksisiä neutraloidakseen palamisen aikana syntyneitä happoja.

DEXRON

General Motorsin ATF-määräys

Dispersant

dispersantti (hajotusaine) Lisäaine, joka pitää öljyn kiinteät kontaminaatiot kolloidisuspensiossa, estäen lietteen ja lakan muodostumista.

DPF

Diesel Particulate Filter, dieselhiukkassuodatin

EGR

Exhaust Gas Recirculation, pakokaasun takaisinkierrätys

GEO

Natural gas engine oils, maakaasumoottoriöljy

GF-5

Henkilöautojen moottoriöljyluokitus (ILSAC), lisensoitu ensimmäisen kerran 1. lokakuuta 2010

GM

General Motors

GO-J

Mackin vaihteistoöljymääräys

ILSAC

International Lubricant Standardiization ja Approval Committee, voitelun standardoinnista ja hyväksymisestä vastaava kansainvälinen komitea

ISO

International Organization for Standardiization, kansainvälinen Standardisoimisjärjestö

JASO

Japanese Automotive Standardis Organization, Japanin autoalan Standardisoimisjärjestö

Low SAPS

Termi, jolla kuvataan koostumukseltaan uudenlaisia voiteluaineita, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi DPF-järjestelmien kanssa. ”Alhainen SAPS-pitoisuus” tarkoittaa, että aineessa on alhaisempi sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus.

LNG

Liquefied natural gas. Nesteytetty maakaasu

MB

Mercedes-Benz

MERCON

Ford ATF specification. Fordin automaattivaihteistoöljyn luokitus.

MTU

Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen. Suurten dieselmoottorien valmistaja.

NLGI

National Lubricating Grease Institute (Yhdysvallat)

NMMA 

National Marine Manufacturers Association

OEM

Alkuperäinen laitevalmistaja (OEM).

SAE

Society of Automotive Engineers

SHPD 

Super High Performance Diesel -tason dieselmoottoriöljy

SCR

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys

SULPHATED ASH

Öljyn tuhkapitoisuus. Tällä mitataan öljyn ainesosissa olevia kulumiselta suojaavia aineita.

STOU

Super Tractor Oil Universal -yleisöljy

TBN

Kokonaisemäsluku kertoo öljyn pH:n. Se lasketaan öljyn happamuuden neutraloimiseksi tarvittavan emäksen määrästä. TÜV 

Technischer Überwachungsverein -valvontajärjestö

TO-4

Caterpillar -voiteluaineluokitus

UHPD

Ultra High Performance Diesel -tason dieselmoottoriöljy

VI

Viskositeetti-indeksi

ZF

ZF Friedrichshafen AG. Voimansiirto-, alusta- ja turvallisuusteknologian toimittaja autoteollisuuden alalla.