Sulje sivuvalikko

Nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen!

Toimitus noutopisteeseen alk. 7,50€
Toimitus kotiin tai yritykseen alk. 12€
Voit myös noutaa Tampereelta ilman toimituskuluja. Myös ilmaisen toimituksen sisältäviä tuotteita!

Huom. Hinnat sis.alv. 24%!

› Lue lisää

Etusivu » Tuotetietoa » Teboil voiteluaineet » Teboil RK moottoriöljyt

Teboil raskaan kaluston moottoriöljyt


 

Moottoritekniikan kehittyessä myös käytettävien moottoriöljyjen on kehityttävä, jotta ne ovat yhteensopivia uusien tekniikoiden kanssa. Keskeisimmät vaikuttavat tekijät moottoriöljyjen kehityksessä ovat olleet öljynvaihtovälien pidentyminen, pyrkimys alhaisempaan polttoaineenkulutukseen ja päästöjen pienentämiseen. Vahvimpina viimeaikaisena kehityksen suunnannäyttäjinä on ollut kaksi viimeksi mainittua, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa.

 

Tutustu Teboilin raskaan kaluston moottoriöljyihin:

Teboil Super XLD EEV 5W-30 ja 10W-40 >

- Öljyt on suunniteltu erityisesti eurooppalaisten moottorivalmistajien Euro 6- ja 5 - moottoreille, mutta ne sopivat erinomaisesti myös moniin muihin merkkeihin, jotka ovat varustettuja pakokaasun jälkikäsittelylaitteistoilla.


Teboil Super XLD-3 10W-40 >
- Kehitetty raskaiden dieselmoottoreiden erityispitkille vaihtoväleille.


Teboil Super HPD ECV 5W-40, 10W-40 ja 15W-40 >
- Huippulaatuiset moottoriöljyt monien eri valmistajien raskaille dieselmoottoreille. Öljyt on suunniteltu yhteensopivaksi uusimpien pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden kanssa.


Teboil Super HPD 10W-40, 10W-30 ja 15W-40 >

- Erinomaiset puhtaanapito-ominaisuudet varmistavat luotettavan voitelun pitkilläkin öljynvaihtoväleillä.


Teboil Power Plus 10W-30 ja 15W-40 >

- Öljyt täyttävät kattavasti hieman iäkkäämmän kuljetus- ja konekannan luokitusvaatimukset.

Teboil Power D 10W-30 ja 15W-40 >

- Moottoriöljyjä ympärivuotiseen käyttöön raskaan kaluston dieselmoottoreissa, kun uusimpien luokitusten täyttymistä ei tarvita.

Teboil Power D 10W, 20W-20, 30, 40 ja 50 >

- Raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt kohteisiin, jotka vaativat yksiasteisen moottoriöljyn käyttöä.

 

 

Moottoriöljyllä on useita tehtäviä
Moottoriöljyn tärkein tehtävä on pitää moottorin liikkuvat pinnat erillään ja minimoida kitkasta aiheutuvat häviöt sekä moottorin kuluminen. Öljy on suunniteltava siten, että se toimii saumattomasti yhdessä moottorin mekaanisen rakenteen kanssa ja sopii yhteen moottorissa käytettyjen rakenne- ja tiivistemateriaalien kanssa. Lisäksi sen tulee sietää hyvin kuumuutta ja kestää hapettumista, jota korkeat lämpötilat pyrkivät vauhdittamaan.

 

Raskaan kaluston dieselmoottoreissa korostuu erityisesti moottoriöljyn puhtaanapitokyky, sillä dieselmoottorin palamisprosessi synnyttää runsaasti palojäämiä. Lisäksi öljynvaihtovälit halutaan pitää usein pitkinä. Raskaan kaluston öljyissä onkin painotettu tehokkaita puhtaana pitäviä ominaisuuksia. Tätä varten öljyssä käytetään likaa irrottavia (detergentit) ja hajauttavia (dispersantit) lisäaineita.

 

Kuumuuden kestoa ja puhtaanapitoa
Moottoritekniikan kehittyessä vaatimukset lämpötilan keston suhteen ovat kasvaneet. Samasta iskutilavuudesta otetaan ulos yhä enemmän tehoa. Uudemmissa moottoreissa on tyypillisesti pyritty saamaan ylin männän rengas mahdollisimman lähelle männän lakea, sillä männänrenkaan yläpuolen ja sylinteriseinämän välisellä alueella ilma-polttoaineseoksen palaminen on epätäydellisempää, joka lisää päästöjä. Mitä suurempi matka männän laelta on ensimmäiseen männänrenkaaseen, sitä enemmän haitallisia päästöjä pääsee muodostumaan. Koska ylintä männänrengasta on siirretty ylöspäin, öljyyn kohdistuu entistä suurempi lämpökuorma voitelukalvon ollessa aiempaa lähempänä palotilaa. Myös turboahtimella lämpökuormitus on korkea.

 

Koska synteettiset moottoriöljyt kestävät korkeita lämpötiloja mineraaliöljyjä paremmin, tarve korkealaatuisille synteettisille moottoriöljyille on kasvanut.

 

Pakokaasujen jälkikäsittely asettaa vaatimuksia
Raskaassa maantie- ja työkonekalustossa pakokaasupäästöjä alentavat tekniset ratkaisut ovat olleet käytössä jo pitkään. Näiden järjestelmien toimintakyvyn säilyminen on otettava huomioon myös moottoriöljyjä suunniteltaessa.

 

Polttoaineen ruiskutus
Polttoaineen ruiskutuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa päästöjen muodostumiseen. Viivästetyllä polttoaineen ruiskutuksella alennetaan typpioksidi (NOx) päästöjä. Järjestelmä kuitenkin kasvattaa syntyviä partikkeli- ja nokikuormaa, jonka vuoksi moottoriöljyn on kyettävä tarjoamaan aiempaa tehokkaampaa puhtaanapitoa. Polttoaineen ruiskutusjärjestelmien kehittyminen (unit injector ja common rail) ovat kuitenkin auttaneet vähentämään partikkelien muodostumista. Korkeammat ruiskutuspaineet ja monivaiheruiskutus myös tehostavat palamista ja ruiskutus voidaankin jakaa seuraaviin osioihin:

 

  • Esiruiskutus: vähentää päästöjä ja melua
  • Pääruiskutus
  • Jälkiruiskutus: nostaa pakokaasun lämpötilaa, jolloin partikkelisuodattimen puhtaana pysyvyys helpottuu.

 


Pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR)
Pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR, Exhaust Gas Recirculation) avulla vähennetään moottorin korkeissa lämpötiloissa syntyviä typenoksidipäästöjä (NOx). Tässä järjestelmässä pakokaasua kierrätetään takaisin imupuolelle ja palotilaan. Tämän ansiosta sylinterissä oleva ilma-polttoaineseos palaa alhaisemmalla lämpötilalla, jolloin typen oksidipäästöt ovat alhaisemmat. Tämä järjestelmä muodostaa kuitenkin enemmän partikkelipäästöjä. Lisäksi palotilaan kierrätetty pakokaasu sisältää happamia palamistuotteita ja nokea, jotka edellyttävät käytettävältä moottoriöljyltä tehokkaita puhtaanapito-ominaisuuksia.

 Hiukkassuodatin (DPF)
Varsinaisia pakokaasun jälkikäsittelylaitteita raskaassa kalustossa on useampia. Moottoriöljyn valinnan kannalta yksi merkityksellisimmistä on hiukkassuodatin (DPF, Diesel Particulate Filter), jonka tehtävänä on kerätä dieselprosessin palamistapahtumassa syntyvät partikkelit, eli pienhiukkaset, itseensä. Nämä hiukkaset ovat pääasiassa nokea. Hiukkassuodattimeen kertyvä noki poltetaan eli regeneroidaan aika-ajoin. Eri moottoreiden yhteydessä käytetään hieman erilaisia regenerointitapoja. Tyypillisesti regenerointi käynnistetään auton käyttämän dieselpolttoaineen avulla tekemällä jälkiruiskutus polttoainesuuttimilla. Sylinterin kautta tapahtuvan jälkiruiskutus voi aiheuttaa myös voiteluteknisiä haasteita. Jälkiruiskutettava diesel voi pisaroitua ja pestä voitelevaa öljykalvoa. Joissakin tilanteissa dieseliä voi joutua myös öljyn sekaan, jolloin syntyy polttoainelaimentumaa.

 

Moottoriöljy valinnan kannalta on merkityksellistä, että regenerointi poistaa ainoastaan nokea, tuhka sen sijaan kertyy ajan myötä suodattimeen heikentäen sen puhdistustehoa. Kunnossa olevassakin moottorissa palaa aina jonkin verran moottoriöljyä palotilassa. Eräät voiteluaineissa käytettävät lisäaineet muodostavat palaessaan tuhkaa, joka ajan kuluessa heikentää partikkelisuodattimen toimintaa ja saattaa jopa tukkia sen. Tästä syystä partikkelisuodattimilla varustetuissa moottoreissa onkin käytettävä niiden kanssa yhteensopivia moottoriöljyjä.

 

Dieselhapetuskatalysaattori (DOC)
Dieselhapetuskatalysaattorilla vähennetään häkä- ja hiilivetypäästöjä muuttaen ne hiilidioksidiksi ja vedeksi. Koska dieselmoottorit käyvät ilmaylimäärällä voimakkaan savutuksen estämiseksi, on polttoaine-ilmaseoksessa enemmän ilmaa kuin polttoaineen stoikiometriseen palamiseen vaaditaan. Bensiinimoottoreista tuttu kolmitoimikatalysaattori ei toimi runsashappisessa ympäristössä, joten NOx päästöjen vähentäminen ei onnistu hapetuskatalysaattorilla.

 

Hapetuskatalysaattorissa käytettävät rakennemateriaalit ovat herkkiä voiteluaineiden sisältämille rikki- ja fosforiyhdisteille, jonka vuoksi hapetuskatalysaattoreilla varustetuissa moottoreissa edellytetään usein rikki/fosforipitoisuuksiltaan alhaisempien moottoriöljyjen käyttöä.

 

Ureakatalysaattori (SCR)
Urealisäainetta käyttävän SCR-katalysaattorin (Selective Catalytic Reduction) toiminta perustuu niin sanottuun selektiiviseen katalyyttiseen pelkistyksen. Katalysaattori vaatii toimiakseen AdBlue-kauppanimella myytävää urealiuosta, jota ruiskutetaan pakokaasuihin ennen varsinaista katalysaattoria. Urean hajotessa korkeassa lämpötilassa syntyvä ammoniakki reagoi typen oksidien kanssa muodostaen typpeä ja vettä. Hapetuskatalysaattorin tavoin ureakatalysaattorissa käytettävät rakennemateriaalit ovat herkkiä eräille moottoriöljyjen sisältämille kemiallisille lisäaineyhdisteille.

 

AdBlue-lisäaineen annostelun ollessa runsasta voi riskiksi muodostua, että kaikki ammoniakki ei reagoi typen oksidien kanssa. Ammoniakin päästäminen pakoputkesta ulos ei ole toivottavaa. Siksi monissa ajoneuvoissa on SCR:n jatkeena vielä ASC-katalysaattori (Ammonia Slip Catalyst), joka käsittelee mahdollisen ylijääneen ammoniakin.

 

Moottoriöljy polttoaineenkulutuksen pienentämisen apuvälineenä
Hiukkas- ja typenoksidipäästöjä on raskaassa ajoneuvoteollisuudessa pienennetty viimeisimpien vuosien aikana erittäin tehokkaasti, eikä nykyisellä tekniikalla kustannustehokkaasti juurikaan enempää kyetä vähentämään. Siksi päähuomio on tällä hetkellä kiinnitetty energiatehokkuuteen eli jokaisesta polttoainelitrasta kyetään saada entistä enemmän tehoa irti.

 

Lisätehokkuutta pyritään saavuttamaan myös siirtymällä perinteisistä 15W-40 ja 10W-40 öljyn viskositeeteista kohti alhaisemman viskositeetin öljyjä, kuten kohti 5W-30 viskositeetin moottoriöljyjä. Mitä paksumpi öljyn voitelukalvo on, sitä korkeampi on öljyn sisäinen kitka. Alhaisemman viskositeetin öljyillä on näin ollen pienempi sisäinen kitka, joka edesauttaa polttoainetehokkuuden parantamisessa.

 

Juoksevampiin öljyihin ei olla siirtymässä moottorin kestävyyden kustannuksella. Uusien moottoreiden valmistustekniikka on kehittynyt voimakkaasti, jonka vuoksi pinnanlaadut ovat entistä paremmin hallittavissa. Samaan aikaan myös voiteluaineiden ominaisuudet ovat kehittyneet entistä luotettavammaksi. Näiden syiden vuoksi tehokkaasti suojaavan voiteluainekalvon aikaansaaminen ei edellytä enää paksua öljyä.

 

 

 

Nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen!

Toimitus noutopisteeseen alk. 7,50€
Toimitus kotiin tai yritykseen alk. 12€
Voit myös noutaa Tampereelta ilman toimituskuluja. Myös ilmaisen toimituksen sisältäviä tuotteita!

Huom. Hinnat sis.alv. 24%!

› Lue lisää

KÄYTTÄJÄTUNNUS
SALASANA

Kirjautuminen

Kirjaudu sisään antamalla
tunnuksesi ja salasanasi.

› Uusi asiakas? Rekisteröidy tästä.
› Unohtuiko salasana?

Tietosuojakäytäntö ›